Bronnen

Titel: * ArchiefAmsterdam BS-G Amsterdam 1913 akte 10031 reg 17 fol 36 v
Publicatie: https://peterlasker.nl/afbeeldingen/documenten/bron/burgerlijke-stand/geboorte/zuidema-johannes-paulus-jacobus-noord-holland-bs-g-amsterdam-1913-10031-reg-17-fol-36v.jpg
09-09-1913 01:00 Amsterdam
Geboren Johannes Paulus Jacobus.
Zoon van Jan Zuidema, kommies en Anna Margaretha Westdorp, zonder beroep.
Ruijschstraat No 55.
Aangever Jan Rotgangs, beambte in het Wilhelmina Gasthuis, 34 jaar, wonende te Amsterdam.
Getuigen Jan van Soest, 29 jaar en Louis Johan Winekel, 24 jaar, ambtenaren wonende te Amsterdam.


Bron bij geboorte: Johannes Paulus Jacobus Zuidema