Bronnen

Titel: * StadsarchiefRotterdam BS-O Rotterdam 1918 akte 1640
Publicatie: https://peterlasker.nl/afbeeldingen/documenten/bron/burgerlijke-stand/overlijden/zuidema-jan-zuid-holland-bs-o-rotterdam-1918-1640.jpg
17-03-1918 12:00 Rotterdam
Overleden Jan Zuidema, verificateur bij 's rijsbelastingen, 52 jaar, geboren te Noordbroek, wonende te Rotterdam.
Zoon van Reinder Zuidema en Trijntje Jans Ploeger, beiden overleden.
Echtgenoot van Anna Margaretha Westdorp, daarvoor weduwnaar van Maria Schrauwen.
Coolsingel No 63.
Aangever Wouter Hagvoort, lijkbezorger, 52 jaar en Marten Boonstra, zonder beroep, 67 jaar, beiden wonende te Rotterdam.


Bron bij overlijden: Jan Zuidema